Filter By Category

Օգտագործման պայամններ

1.    Ներածություն

1.1.Սույն ընդհանուր դրույթները և պայմանները (այսուհետ՝ Պայմաններ) սահմանում և կարգավորում են Վաղարշակ Աբրահամյան Ա/Ձ (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն) boommarket.am կայքով (այսուհետ նաև՝ Կայք) Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների հետ կապված իրավահարաբերությունները:

1.2.Մուտք գործելով Կայք, օգտագործելով Կայքի ցանկացած ծառայություն կամ ներբեռնելով ցանկացած բովանդակություն՝ ամբողջությամբ կամ դրա մի մասը Դուք, որպես օգտագործող (այսուհետ նաև՝ Օգտագործող) հաստատում եք, որ ամբողջությամբ կարդացել և հասկացել եք սույն օգտագործման պայմանները, ինչպես նաև Կայքում հրապարակված Ընկերության  կողմից Ծառայությունների մատուցման այլ պայմանները, և անվերապահորեն ընդունում եք դրանք, ինչպես նաև գաղտնիության քաղաքականությունը անկախ նրանից՝ Դուք Ընկերության  կողմից մատուցվող Ծառայությունների հաճախորդ եք, Կայքի գրանցված օգտագործող, թե՝ ուղղակի այցելու:

1.3.Ընկերությունն իրավունք ունի առանց նախապես ծանուցման, միակողմանի, ցանկացած պահի փոփոխություններ կատարել Կայքի բովանդակության, «Գաղտնիության քաղաքականության» մեջ և սույն  Պայմաններում: Փոփոխության դեպքում Ընկերությունը կհրապարակի նորացված պայմանները ինտերնետային Կայքում՝ նշելով վերջին  փոփոխության ամսաթիվը: Օգտագործողի պարտականությունն է ժամանակ առ ժամանակ այցելել Կայք և ստուգել Պայմանների և «Գաղտնիության քաղաքականության»  փոփոխությունները: Նոր պայմանները իրավական ուժ կունենան և կտարածվեն, դրանք Կայքում տեղադրելուց  հետո ծագած պարտավորությունների վրա: Պայմանները սահմանված են և մեկնաբանվում են` համաձայն ՀՀ օրենսդրության:

1.4.Եթե Դուք համաձայն չեք սույն Պայմաններին, խնդրում ենք դադարեցնել Կայքի օգտագործումը: Կայքում գտնվելը, հաշիվ բացելը, Օգտագործող դառնալը այլ պարագայում Ծառայություններից օգտվելը փաստում են Ձեր կողմից սույն Պայմանների  անվերապահ ընդունումը:

2. boommarket.am – ի կողմից մատուցվող ծառայությունները և դրանց մատուցման կարգը

2.1.boommarket.am-ը գնումների էլեկտրոնային տարբերակ է, որը թույլ է տալիս սպառողին գտնել իրեն անհրաժեշտ ապրանքը, 

կատարել առցանց վճարում և պատվիրել դրա առաքումն իր  նախնտրած հասցեով: 

Կայքը՝ լուսանկարներով, որոնման հնարավորություններով, այցելուին տրամադրում է գնում կատարելու համար անհրաժեշտ ամբողջական տեղեկատվություն:

3.    Գրանցում

3.1.Օնլայն խանութից գնումներ կատարելու համար Դուք կարող եք գրանցվել Կայքում:

3.2. boommarket.am-ում գրանցվելու կամ ցանկացած այլ եղանակով պատվեր կատարելու համար Դուք պետք է լինեք 18 տարեկանից բարձր:

3.3.Դուք հավաստում եք, որ գրանցման ժամանակ կամ դրանից հետո տրամադրված տվյալները ճշգրիտ և ամբողջական են: 

Թարմացվել է 25.10.2020թ.