Filter By Category

Գաղտնիության պայմաններ

Սույն Գաղտնիության պայմանները տարածվում են բոլոր այն տեղեկությունների վրա, որոնք boommarket.am ինտերնետ-խանութը (այսուհետ Կայքը) կարող է ստանալ Ձեր (այսուհետ Օգտագործողի) մասին Կայքից օգտվելու ժամանակ:

Անձնական տվյալների հավաքագրում և օգտագործում

Անձնական տվյալները, որոնք թույլատրվում է մշակել Գաղտնիության պայմանների շրջանակներում, տրամադրվում են Օգտագործողի կողմից՝ Կայքում գրանցվելուց կամ պատվեր ձեւակերպելուց:

Հավաքագրված տվյալները օգտագործվում են Օգտագործողի պատվերը և առաքումը իրականացնելու նպատակով ինչպես նաև Օգտագործողի հետ հետադարձ կապի ապահովման համար։

Անձնական տվյալների փոխանցում

Օգտագործողի անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետության պետական իրավասու մարմիններին միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հիմքերով:

Լրացուցիչ պայմաններ

Կայքի Ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել սույն պայմաններում առանց Օգտագործողի համաձայնության:

Նոր Գաղտնիության պայմանները ուժի մեջ են մտնում դրանք Կայքում հրապարակելու օրվանից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Գաղտնիության պայմանների նոր խմբագրությամբ:

Գրանցվելու կամ ցանկացած այլ եղանակով պատվեր կատարելու համար Դուք պետք է լինեք 18 տարեկանից բարձր:

Օգտվելուց առաջ

Դուք, որպես օգտագործող հաստատում եք, որ ամբողջությամբ կարդացել և հասկացել եք սույն օգտագործման պայմանները և անվերապահորեն ընդունում եք դրանք, ինչպես նաև գաղտնիության քաղաքականությունը :

Մենք մշտապես ուրախ ենք Ձեր նկատողություններին և առաջարկներին

Թարմացվել է 25.10.2020թ.