Filter By Category

Գործընկերներին

Գործընկեր են համարվում բոլոր Իրավաբանական անձիք, ինչպես նաև այն Ֆիզիկական անձիք որոնք Մեզ հետ համագործաքցության ընթացքում կստանան Գործընկեր կարգավիճակը։

Հանդիսանալով Գործընկեր Դուք կունենաք մի շարք առավելություններ և հնարավորություններ։

1. Գործրնկերներին կլինի անհատական և յուրահատուկ մոտեցում ցանկացած խնդրին և առաջարկին։

2. Գործընկերների համար կգործեն հատուկ ակցիաներ առանց քանակի սահմանափակման։

3. Գործընկերների համար կգործեն առաքման նախընտրած ժամանակացույց։

4. Գործընկերների համար կարող են մատակարարվել նաև այնպիսի ապրանքներ որոնք այդ պահին կայքում դեռևս չկան։

5. Գործընկերների կատարած բանկային փոխանցումների և կատարած գնումների դրական և բացասական մնացորդի հաշվարկ և տրամադրում։

Շնորհակալություն մեր բոլոր գործընկերներին: